Hvorfor ruster din bil – og kan det undgås ?

Rust er en kemisk forbindelse, der opstår, når jern eller jernholdige materialer kommer i forbindelse med vand og ilt. Normalt får rusten materialet til at løsne sig i flager, så emnet svækkes over tid efterhånden som vandet og ilten trænger ind i det jernholdige materiale.

 

 

Ja hvis det jernholdige materiale befinder sig i et ilttomt eller iltfattigt miljø – men det er kun rent teoretisk. Taler vi om at forhindre rust kan man enten galvanisere eller forzinke – men når det gælder biler og andre maskiner, er det for omkostningstungt og derfor er brug af lette olier, der kan trænge ind og beskytte mod ilt.

Vi ved jo, at jern angribes af vand. Men angrebet får kun konsekvenser, hvis der er et oxidationsmiddel fx luft til stede. Hvis ilten ikke er tilstede, stopper angrebet. Derfor kan radiatorer overleve i mange år, bare luften, og dermed ilten, ikke har adgang til vandet fra varmesystemet.

I Danmark ruster bilerne på grund af den høje luftfugtughed og de skiftende temperaturer.

Læs mere

På grund af nye bilers opbygning med plastinderskærme i hjulkasser har saltet ikke længere samme negative betydning for rust i biler.

Læs mere